Menu

Aktualności

plakat informacyjny

Ogólne Zebranie Osiedla nr 2 "Zduny Nowe"

Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Uchwały Nr XL/282/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Osiedla Nr 2 „Zduny Nowe” i nadania Statutu

 ZWOŁUJE SIĘ

OGÓLNE ZEBRANIE OSIEDLA NR 2

„ZDUNY NOWE”

 

NA DZIEŃ  04 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

W PIERWSZYM TERMINIE O GODZ. 17:00,

W DRUGIM TERMINIE O GODZ. 17:15

W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZDUNACH

SALA SESYJNA – NR 4 (PARTER)

 

W SKŁAD OSIEDLA NR 2 „ZDUNY NOWE” wchodzą następujące ulice:

Kolejowa, Łacnowa od nr 34 do nr 60 i od nr 47 do nr 81, Polna, Rejtana, Ignacego Jana Paderewskiego, Jaśminowa, Konstytucji 3 Maja, Liliowa, Różana, Towarowa, Wrzosowa, Jana Kazimierza, Księdza Bolesława Jaśkowskiego, Okrężna, Plac 700-lecia, Pocztowa, Powstańców Wielkopolskich, Wieczorka, Wrocławska.

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Ogólnego Zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Ogólnego Zebrania.
  2. Aktualizacja rocznego planu rzeczowo – finansowego Osiedla na 2023 r.
  3. Ustalenie rocznego planu rzeczowo – finansowego Osiedla na 2024 r.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie obrad.

                                                                                                                 Przewodniczący Zarządu              

                                                                                                             /-/ Eugeniusz Koczorowski  

 

UWAGA! Zebranie w pierwszym terenie jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 10% uprawnionych do udziału w zebraniu mieszkańców. Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.  

plakat informacyjny