Menu

UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP wsi Chachalnia w rejonie wschodnim i zachodnim

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zmianami) Burmistrz Zdun zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chachalnia w rejonie zachodnim oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chachalnia w rejonie wschodnim, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Więcej informacji:

  1. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chachalnia w rejonie Wschodnim - https://zduny.bip.net.pl/?a=3995
  2. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chachalnia w rejonie Zachodnim - https://zduny.bip.net.pl/?a=3993