UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Zadaj pytanie Burmistrzowi

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta, gminy.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań
  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza osoby trzecie kompetentne w zakresie zadawanych pytań. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz.
Publikacja nadesłanych pytań będzie wykonywana 2 razy w miesiącu.

Zadaj pytanie - wypełnij poniższy formularz

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędy, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pladres e-mail wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pl

Klauzula Informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego jest Gmina Zduny reprezentowana przez Burmistrza z siedzibą Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny. Administrator przetwarza dane w oparciu o uzyskaną od Państwa zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez przesłanie żądania do Administratora drogą elektroniczną na adres zduny@zduny.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości obsługi zapytania i udzielenia stosownej odpowiedzi. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie, przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym opis praw przysługujących Państwu z tytułu przetwarzania danych osobowych, są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://zduny.bip.net.pl/?c=290.

kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100

Dziękujemy, Twoje pytanie zostało przesłane.