plik foto id: 1400517556

UWAGA ! BURZE/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 do godz. 23:00 dnia 30.05.2024 r.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu  do 55 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, . Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

2023-04-19

47 Rajd "Spotkanie z wiosną"

Kolejny rajd z historią w tle!

ZARZĄD KOŁA TERENOWEGO PTTK W ZDUNACH zaprasza na 47 Rajd „SPOTKANIE Z WIOSNĄ” w dniu 06 maja 2023 r.                                         

REGULAMIN:

 1. Organizator Rajdu - Koło Terenowe PTTK w Zdunach.
 1. Cele rajdu:
 • poznanie walorów krajoznawczych Gminy Zduny;
 • propagowanie czynnych form wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
 • poznanie historii: walk powstańczych 1918-1919 r. na odcinku Borownica – Zduny;
 • popularyzacja ochrony środowiska naturalnego.
 1. Zgłoszenia:

W rajdzie mogą uczestniczyć osoby indywidualne, drużyny zgłoszone przez szkoły, przedszkola, harcerstwo, organizacje społeczne, itp.. Młodzież szkolna może uczestniczyć pod opieką wychowawców lub opiekunów. Zgłoszenia grup szkolnych winny mieć akceptację (pieczątkę) dyrekcji szkół. Opiekunowie grup młodzieżowych – udział bezpłatny – jeden opiekun na 10 uczestników. Zgłoszenie i wpłaty należy kierować do Zarządu Koła Terenowego PTTK w Zdunach tel. 603 082 553. Biuro czynne 02.05.23 r. w Muzeum w Zdunach w godz. 16:00-17:30.

Udział w Rajdzie należy zgłosić najpóźniej do dnia 02.05.2023r. (wtorek).

 1. Odpłatność za Rajd:
 • członkowie PTTK z opłaconą składką za 2023r. – 10 zł
 • uczniowie szkół – 12 zł
 • pozostali członkowie – 15 zł
 1. Świadczenia:
 • znaczek rajdowy;
 • punkty do KOT i OTP;
 • nagrody w konkursach;
 • posiłek turystyczny: kiełbasa, chleb, herbata – DO NACZYŃ WŁASNYCH
 1. Konkursy:
 • piosenka turystyczna;
 • konkursy sprawnościowe.
 1. TRASA RAJDU: wg dowolnie wybranych przez uczestników tras: pieszych, rowerowych.
 1. Meta: Szaniec Powstańczy na Borownicy - godz. od 11:00 do 14:00. Rozpalenie ogniska o godz. 11:00
 1. Postanowienia końcowe:
 • KAŻDEGO UCZESTNIKA OBOWIĄZUJE PRZYNIESIENIE KAMIENIA NA KOPIEC POWSTAŃCZY.
 • OPAKOWANIA PO NAPOJACH, ŻYWNOŚCI I INNE ŚMIECI ZABIERAMY ZE SOBĄ DO DOMU.
 • Przy sprzyjającej pogodzie zostanie rozpalone ognisko – będzie możliwość upieczenia kiełbasy.
 • Członkowie PTTK posiadający legitymację z opłaconą składką na 2023r. ubezpieczeni są od NNW. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 • W przypadku rezygnacji z udziału, uczestnik traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
 • Rajd odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • W przypadku zgłoszeń po ustalonym terminie uczestnicy mogą zostać pozbawieni świadczeń.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, p.poż i ochrony przyrody.
 • Dokonanie wpłaty - wpisowego na rajd jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem rajdu i jego akceptacją oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie wizerunku w sprawozdaniu do prasy i w Internecie.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK w Krotoszynie dalej "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 63-700 Krotoszyn, Mały Rynek 1, adres e-mail: opttk.krotoszyngmail.com
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgłoszenie udziału w 47 Rajdzie: „Spotkanie z wiosną”.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją w/m Rajdu oraz do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym: udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz fanpage, a także na łamach prasy lokalnej itp.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Miłych wrażeń, pogody i dobrej zabawy życzą Organizatorzy

Regulamin rajdu

 

Źródło: PTTK Koło Terenowe w Zdunach