Aktualności

2022-10-20

logo LGD

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027

ARKUSZ POMYSŁU

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” rozpoczyna prace nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.

Chcesz mieć wkład w stworzenie nowej LSR? Wypełnij arkusz pomysłu! Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań realizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe, gminy oraz jednostki gminne. Link do wersji elektronicznej oraz papierowej arkusza pomysłu:

http://slgdopw.pl/opw/#wsparcie-przygotowawcze-2022/arkusz-pomysu

Arkusz pomysłu

ANKIETA INTERNETOWA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski", w związku z rozpoczęciem prac nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027, zwraca się do mieszkańców obszaru LSR z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, w której należy wskazać typy działalności gospodarczej wg sekcji PKD, które Państwa zdaniem powinny być wspierane za pośrednictwem LGD w przyszłej perspektywie finansowej.
Link do Ankiety jest dostępny na stronie: http://slgdopw.pl/opw/#wsparcie-przygotowawcze-2022/ankiety

 

 Źródło: LGD Okno Południowej Wielkopolski