Aktualności

herb Zdun

Wykaz lokalu użytkowego do wynajęcia w Baszkowie

I N F O R M A C J A

Burmistrz Zdun

w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy  o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.)

podaje do wiadomości, że w dniach od 12.02.2024 r. do dnia 04.03.2024 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz na stronie internetowej www.zduny.bip.net.pl wywieszony został wykaz lokalu użytkowego do wynajęcia: Dom Pogrzebowy w Baszkowie o powierzchni użytkowej 76,3 m2, położony na działce oznaczonej nr ewid. 757/3, o powierzchni 0,1467 ha. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     Burmistrz Zdun

                                                                                                                                                                                                                                               /-/ mgr Tomasz Chudy

Szczegóły w BIP: https://zduny.bip.net.pl/?a=4457