plik foto id: 1400517934

Aktualności

2023-02-03

na zdjęciu herb Zdun

Ogłoszenie dot. usuwania folii rolniczej

Zduny, dnia 1.02.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Zduny do programu ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane z terenu Gminy Zduny.  W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Zdunach w terminie do 28 lutego 2023 r.

Formularz dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Zdunach oraz na stronie internetowej www.zduny.pl.

W przypadku otrzymania przez Gminę Zduny dofinansowania odpady będą odbierane tylko od tych rolników, którzy złożą formularz zgłoszeniowy oraz w takich ilościach jakie zostaną wskazane w formularzu.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej do wskazanego przez gminę miejsca.

Program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej nie przewiduje finansowania podatku VAT. W związku z powyższym kwotą podatku VAT naliczonego od przekazanej ilości odpadów zostanie obciążony rolnik.

Gmina będzie realizowała zadanie pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku i podpisania umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania.

Szczegółowe informacje - Urząd Miejski w Zdunach, pokój nr 213 w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem tel.  62 721 50 01 wew. 23.

 

                                                                                                                                                         Burmistrz Zdun

                                                                                                                                                    /-/ mgr Tomasz Chudy

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy (prosze kliknąć)