Aktualności

logo PARP

Konferencja nt. projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców wszystkich firm i branż chcących zaznajomić się z tematem projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej, który zostanie poruszony i omówiony na konferencji pt.„PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ”.

Konferencja odbędzie się 28 listopada 2023 r. o godzinie 9:00 na Wydziale Prawa i Administracji UAM, (Collegium luridicum Novum) – Poznań, Al. Niepodległości 53.

Podczas wydarzenia, poruszone zostaną następujące tematy:

  • Założenia prawne i praktyczne nowej perspektywy finansowej;
  • Możliwości pozyskania dofinansowania w ramach perspektywy 2021-2027;
  • Korekty finansowe oraz realizacja umowy w projekcie. 

Gwarantując sobie udział w konferencji, rejestracji należy dokonać do 22.11.2023 r. Ostateczny termin rejestracji na konferencję upływa z dniem 26.11.2023 r. Udział w konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń

Program konferencji oraz zapisy, dostępne - tutaj

***

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest państwową osobą prawną działającą w ramach Grupy PFR powołaną do zarządzania funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich. Biuro Regionalne PARP w Poznaniu odpowiada między innymi za kontakty z przedsiębiorcami z terenu Polski Zachodniej, a zwłaszcza województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Źródło: PARP Poznań