UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Wsparcie dla inwestora

Poziom lokalny

Wsparcie w postaci: Zwolnienie od podatku od nieruchomości
Podmiot odpowiedzialny: Urząd Gminy i MIasta w Zdunach

Skierowane dla: przedsiębiorców, którzy zrealizują nową inwestycję na terenie Gminy Zduny Warunki uzyskania wsparcia: wybudowanie budynku przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej

Wysokość wsparcia: Zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres 3 lat

Więcej informacji:  https://zduny.bip.net.pl/?a=448

Poziom regionalny

Wsparcie w postaci: zwolnienia z podatku CIT lub PIT na 10, 12 lub 15 lat w związku z planowaną inwestycją

Podmiot odpowiedzialny: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park

Skierowane dla: przedsiębiorców, którzy chcą utworzyć nowy zakład pracy, zwiększyć zdolność produkcyjną istniejącego zakładu, wprowadzić produkty dotąd nie wytwarzane przez zakład lub zasadniczo zmienić dotychczasowy proces produkcyjny istniejącego zakładu

Wysokość wsparcia: 

  • Dla mikro i małych firm: 45% planowanych wydatków inwestycyjnych
  • Dla średnich firm: 35% planowanych wydatków inwestycyjnych
  • Dla dużych firm: 25% planowanych wydatków inwestycyjnych

Liczona od kosztów inwestycji albo 2-letnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników

Więcej informacji: https://invest-park.com.pl/

Regionalne instytucje wspierające inwestorów:

Wielkopolskie Centrum Obsług Inwestorów i Eksporterów
Forma wsparcia: dostęp do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.
Strona internetowa: https://www.umww.pl/wielkopolskie-centrum-obslugi-inwestorow-i-eksporterow

 

Centrum Obsługi Inwestora Województwa Wielkopolskiego
Forma wsparcia: współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzi samodzielnie obsługę inwestorów w województwie wielkopolskim.
Strona internetowa: http://www.investinwielkopolska.pl

 

Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski
Forma wsparcia: Członkostwo w Izbie zapewnia dostęp do wiedzy i informacji biznesowej jak również możliwość nawiązania kontaktów z wieloma przedsiębiorcami.
Strona internetowa: http://www.iphpw.pl

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Forma wsparcia: projekty dotacyjne oraz pożyczki dla przedsiębiorców
Strona internetowa: http://www.warp.org.pl

 

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu
Forma wsparcia: udzielanie poręczeń do transakcji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Strona internetowa: http://www.fundusz.gostyn.pl

 

Okno Południowej Wielkopolski (Lokalna Grupa Działania)
Forma wsparcia: organizacja naborów na projekty w ramach Lokalnej Grupy Działania, głównie dla przedsiębiorców lokalnych.
Strona internetowa: http://slgdopw.pl/

Poziom krajowy

Wsparcie w postaci: granty na projekty edukacyjne, rozwój innowacji, cyfryzację
Podmiot odpowiedzialny: Różne podmioty odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich
Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)
Wysokość wsparcia: od kilku tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)
Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Wsparcie w postaci: granty inwestycyjne
Podmiot odpowiedzialny: Granty rządowe, Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023
Skierowane dla:przedsiębiorców realizujących inwestycje w sektorach priorytetowych:

  • sektor motoryzacyjny,
  • sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
  • sektor lotniczy,
  • sektor biotechnologii,
  • sektor rolno-spożywczy,
  • sektor nowoczesnych usług,
  • działalność badawczo-rozwojowa (B+R)

Wysokość wsparcia: do 15 tys PLN na każde utworzone miejsce pracy lub do 20% jako procent kosztów inwestycji
Więcej informacji: https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/program_wspierania_inwestycji_gospodarki_polskiej_na_lata_2011_-_2030

 

Wsparcie w postaci: granty na rozwój kompetencji, usługi doradcze, internacjonalizację, pożyczki inwestycyjne
Podmiot odpowiedzialny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)
Wysokość wsparcia: od kilku tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)
Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grantss

 

Wsparcie w postaci: granty na prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie i pracę nad innowacjami
Podmiot odpowiedzialny: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)
Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)
Więcej informacji: https://archiwum.ncbr.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/

 

Wsparcie w postaci: pożyczki i programy dłużne na rozwój inwestycji i wsparcie bieżącej działalności
Podmiot odpowiedzialny: Bank Gospodarstwa Krajowego
Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)
Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu i formy wsparcia)
Więcej informacji: http://www.bgk.pl

Kontakt

Punkt Obsługi Inwestora
63-760 Zduny
ul. Rynek 2
piętro II, pok. nr 211

Magdalena Krawczyk, tel. 62 7215 001 wew. 23, e-mail: magdalena.krawczyk@zduny.pl
Weronika Fabiś, tel. 62 7215 001 wew. 24, e-mail: weronika.fabis@zduny.pl