Aktualności

herb Zdun

Strategia Zrównoważonej Mobilności - konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,


W związku z kolejnym etapem prac nad Strategią Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Powiatu Krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego (SZM), która stanowić będzie narzędzie wspierające integrację polityki przestrzennej i transportowej oraz wskazywać kierunki rozwoju transportu zbiorowego oraz indywidualnego na terenie powiatu krotoszyńskiego zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
Chętnie poznamy Pani/Pana opinię na temat Projektu Strategii co pozwoli zakończyć proces diagnostyczny jak również przyczyni się do zdefiniowania ostatecznej listy i zakresu planowanych przedsięwzięć.

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety w terminie do dnia 21.09.2023r. (Twoje odpowiedzi będą anonimowe).

Treść projektu: Strategia Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Powiatu Krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego

Ankieta Strategia Zrównoważonej Mobilności dla Gmin Powiatu Krotoszyńskiego oraz Powiatu Krotoszyńskiego https://forms.gle/H3H3wNuAfEv6TM3X8