Aktualności

2023-05-09

Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży

I N F O R M A C J A

Burmistrz Zdun informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach ul. Rynek 2 oraz na stronie internetowej www.zduny.bip.net.pl na okres 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. od 9 maja do 30 maja 2023 r. wywieszono wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Baszkowie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 82.

                                                                                                                         Burmistrz Zdun

                                                                                                                    /-/ mgr Tomasz Chudy

 

Więcej informacji: https://zduny.bip.net.pl/?a=3781