2020.9.28 - imieniny: Luby, Wacława, Heliodora, Marka

Dziękujemy mieszkańcom za udział w konsultacjach

2021-06-15

Gmina Zduny zakończyła etap poszerzonych konsultacji społecznych zagospodarowania przestrzennego Chachalni.

Rozmowy z mieszkańcami w świetlicy wiejskiej

Gmina Zduny zakończyła etap poszerzonych konsultacji społecznych dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Chachalnia. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i właścicielom działek za udział w spotkaniach i złożone uwagi i opinie.

Mimo panującej pandemii COVID-19 udało się przeprowadzić szereg działań konsultacyjnych. Większość ze spotkań odbyła się w formie zdalnej. Warto jednak zaznaczyć, że mieszkańcy Chachalni bardzo aktywnie włączyli się do udziału w konsultacjach.

Na początku maja 2021 r. wszyscy właścicieli działek z terenów objętych koncepcją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, otrzymali pocztą list od Burmistrza Zdun z zaproszeniem na spotkanie online i do punktu konsultacyjnego w sali wiejskiej oraz ulotkę z mapami przedstawiających koncepcję MPZP.

W środę, 12 maja, odbyło się zapowiedziane spotkanie otwarte online za pośrednictwem platformy internetowej ZOOM z mieszkańcami i właścicielami działek w celu zaprezentowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego wsi. W spotkaniu wzięli udział: Tomasz Chudy – Burmistrz Zdun, Anna Pietrzak-Figlak – Sekretarz Gminy, pracownicy Urzędu Miejskiego w Zdunach - Miłosz Zwierzyk, Magdalena Krawczyk, Magdalena Grobelna oraz urbanista i właściciele działek. Podczas spotkania została zaprezentowana koncepcja obu planów i wyjaśniona została procedura planistyczna. Każdy z mieszkańców miał możliwość zadania pytania i wypowiedzenia się w kwestii przeznaczenia terenów w Chachalni.

Z kolei w środę, 19 maja 2021 r., również w formie zdalnej, przedstawiciele samorządu zdunowskiego rozmawiali na temat przyszłości Chachalni z radnymi Rady Miejskiej w Zdunach. Radni zostali poinformowani o dotychczasowych, jak i kolejnych działaniach prowadzonych w ramach konsultacji społecznych, a dopytywali o przeznaczenie terenów leśnych pod ewentualną zabudowę oraz o plany zwiększenia obszarów mieszkaniowych na obszarze wsi.

Dla osób, które z różnych przyczyn nie mogły skorzystać ze spotkań online, pracownicy Urzędu Miejskiego zorganizowali punkt konsultacyjny na świetlicy wiejskiej w Chachalni w dniu 22 maja br. W punkcie mieszkańcy i właściciele działek rozmawiali z urbanistą, który zaprezentował koncepcję obu planów i wyjaśnił procedurę planistyczną. Uczestnicy spotkania mogli złożyć opinię do koncepcji MPZP. Wykorzystano zalaminowane mapy wielkoformatowe z koncepcją planów.

Jedną z najważniejszych kwestii poruszanych podczas spotkań oprócz możliwości zwiększenia w Chachalni terenów pod zabudowę mieszkaniową była również sprawa przeznaczenia w miejscowym planie terenów pod działalność marketu, którego we wsi brakuje.

Przypomnijmy, że Gmina Zduny na realizację tych działań otrzymała ponad 30 tys. złotych z funduszy europejskich.  Jeszcze raz dziękujemy wszystkim właścicielom działek za aktywny udział w konsultacjach społecznych. Dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniach, złożone uwagi i opinie. Do końca czerwca 2021 r. każdy z właścicieli działek z terenu Chachalni oraz osoby, które złożyły uwagi otrzymają informację zwrotną podsumowującą cały proces konsultowania koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Indywidualne rozmowy z mieszkańcami w świetlicy
Indywidualne rozmowy z mieszkańcami w świetlicy
Rozmowy z mieszkańcami w świetlicy wiejskiej
Rozmowy z mieszkańcami w świetlicy wiejskiej

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE