plik foto id: 1400112252

Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

DOFINANSOWANIE  Rządowy Fudusz Rozwoju Dróg - 1 037 373,74 zł
DOFINANSOWANIE  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 444 588,75 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 481 962,49 zł

W ramach zadania po stronie prawej ulicy  wybudowana zostanie ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 2,5 m natomiast po stronie lewej chodnik o szerokości 2,0 m. Ponadto powstanie zatoka autobusowa przy szkole podstawowej, zjazdy na posesje, dwa bezpieczne wyniesione przejścia dla pieszych oraz utwardzony plac parkingowy. Celem podniesienia bezpieczeństwa na odcinku od ulicy Jana Kazimierza do skrzyżowania z ulicą Podgórną zostanie zmieniona organizacja ruchu, droga stanie się  jednokierunkowa, a na jej długości zostaną wyznaczone miejsca parkingowe. Ścieżka rowerowe oraz chodnik zostaną wykonane z płyt granitowych, opaski i zatoka autobusowa również z kostki granitowej. Droga po przebudowie jako obiekt użyteczności publicznej będzie dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

plik foto id: 1400112418
Rozpoczęcie prac przy przebudowie ul. Łacnowej w Zdunach - październik 2020 r.
plik foto id: 1400131627
Inwestycja w trakcie
plik foto id: 1400131628
Inwestycja w trakcie
plik foto id: 1400136986
Po zakończeniu robót budowlanych