UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Program „Ciepłe mieszkanie” - nabór rok 2023

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych 53 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych 46 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym 305 320,79 zł

Dane obejmują okres od początku trwania programu do 30.06.2024 r.

Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla kogo dofinansowanie?

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

Więcej informacji o Programie znajdą Państwo tutaj: TUTAJ

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjenta końcowego TUTAJ

Program „Ciepłe mieszkanie” - nabór rok 2024

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych 2 szt. w tym:

- w ramach Części 1) Programu 0 szt.

- w ramach Części 2) Programu 2 szt.

- w ramach Części 3)Programu 0 szt.

- w ramach Części 4) Programu 0 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych 0 szt. w tym: 

- w ramach Części 1) Programu 0 szt.

- w ramach Części 2) Programu 0 szt.

- w ramach Części 3)Programu 0 szt.

- w ramach Części 4) Programu 0 szt.

Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym 0,00

Dane obejmują okres od początku trwania programu do 30.06.2024 r.

Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dla kogo dofinansowanie?

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z:

- prawa własności do lokalu mieszkanego,

- ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkanego,

- umowy najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,

znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

Więcej informacji o Programie znajdą Państwo tutaj: TUTAJ

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjenta końcowego TUTAJ