Relacje z wydarzeń

Gratulacje i podziękowania dla sołtysów, absolutorium dla burmistrza

Po 5 latach dobiegła końca kadencja sołtysów. W związku z tym, w środę 26 czerwca br., podczas sesji Rady Miejskiej w Zdunach, odbyło się ich uroczyste pożegnanie.

Burmistrz Zdun Miłosz Zwierzyk wspólnie z przewodniczącą Rady Miejskiej Karoliną Jankowską-Grzybek oraz zastępcą Burmistrza Anną Pietrzak-Figlak podziękowali sołtysom za wieloletnią współpracę, sumienne wykonywanie swoich obowiązków i skuteczne działanie na rzecz rozwoju poszczególnych sołectw. Ze stanowisk ustąpili: Barbara Łasińska, Zbigniew Gaszyński, Zdzisław Krystek oraz Grzegorz Szafraniak, którym serdecznie dziękujemy za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej i życzymy realizacji dalszych zamierzeń, nieustającego zdrowia oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Gratulacje odebrali także sołtysi wybrani na nową kadencję 2024 – 2029: Bożena Kempińska, Magdalena Konrady, Anna Żyto-Tobolska, Szymon Matyba, Dominik Nowak i Tomasz Ptak. Życzymy wszystkim nowo wybranym sołtysom inicjatyw i zaangażowania społecznego, które wpływać będą na poprawę jakości życia mieszkańców.

Z uwagi, iż była to sesja absolutoryjna radni jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Zdun Miłoszowi Zwierzykowi, życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Burmistrz podziękował za otrzymane wotum zaufania, podkreślając w swoim wystąpieniu, że realizacja zadań i osiągnięcie zamierzonych celów to zasługa dobrej współpracy z Radą Miejską w Zdunach, rzetelnej pracy pracowników urzędu, jak również bardzo dobra współpraca z wszystkimi instytucjami i osobami pracującymi w jednostkach podległych gminie.

Pożegnanie sołtysów
Zastępca burmistrza Zdun wręcza upominki sołtysom
Wspólne zdjęcie Burmistrza Zdun z nowymi sołtysami
Starzy sołtysi dziękują sobie wzajemnie
Głosowanie Rady miejskiej nad absolutorium dla burmistrza
Burmistrz Zdun Miłosz Zwierzyk