UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Relacje z wydarzeń

Nowo wybrana Rada Sołecka i Sołtys z Burmistrzem Zdun i Zastępcą Burmistrza

Wybory sołeckie w Chachalni

5 czerwca 2024 r. odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Chachalnia. Uczestniczyło w nim 63 mieszkańców z 331 uprawnionych. Zebraniu przewodniczył Burmistrz Zdun Miłosz Zwierzyk. W spotkaniu udział wzięli także Zastępca Burmistrza Anna Pietrzak-Figlak oraz Radni Rady Miejskiej w Zdunach Bernadeta Staśkiewicz i Michał Stachowiak.

Sołtys Zbigniew Gaszyński po odczytaniu sprawozdania poinformował, że nie zamierza ubiegać się o ponowne objęcie stanowiska. Na kandydatów na nowego sołtysa zgłoszono Bożenę Kempińską, którą poparło 49 mieszkańców.

Do siedmioosobowej Rady Sołeckiej zgłoszono osiem osób, które wyraziły chęć kandydowania. W efekcie wyborów w nowej radzie znaleźli się: Katarzyna Skowrońska (60 głosów), Natalia Rabczewska (56 głosów), Agnieszka Jaskulska (54 głosy), Izabela Horodecka (52 głosy), Tomasz Stachowiak (52 głosy) i Kamila Stachowiak (52 głosy). 

Burmistrz zdun prowadzi zebranie
Głosowanie
Komisja Skrutacyjna w trakcie liczenia głosów
Burmistrz Zdun Miłosz Zwierzyk z nowo wybraną panią sołtys
Nowa Sołtys sołectwa Chachalnia Bożena Kempińska
Nowa Rada Sołecka i Sołtys