Relacje z wydarzeń

2023-12-27

Burmistrz Tomasz Chudy oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie złożyli kwiaty na grobowcu powstańczym na cmentarzu w Baszkowie

Rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Samorząd uczcił 105-tą rocznicę

Przedstawiciele zdunowskiego samorządu złożyli kwiaty na mogiłach powstańczych w Zdunach i w Baszkowie. W ten sposób uczczono w Zdunach 105 rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania. Grobami powstańczymi opiekują się lokalne społeczności, w szczególności harcerze. Nadmieńmy, że uroczyste obchody walk powstańczych na Ziemi Zdunowskiej obchodzone są w lutym, kiedy na tym terenie miały miejsce szczególnie zaciekłe walki. 

Złożenie kwiatów na mogile Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie