Relacje z wydarzeń

na zdjęciu Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Burmistrz Zdun Tomasz Chudy, radny Rady miejskiej Robert Marciniak oraz sołtysowie sołectw Konarzew i Chachalnia z przyznanymi czekami

Kolejne dofinansowania w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”

27 lipca 2023 r. w Wiejskim Domu Kultury w Ustkowie odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie projektów w Chachalni i Konarzewie w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś". 

Umowę pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Zduny podpisali: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Burmistrz Zdun Tomasz Chudy. Obecni również byli mieszkańcy obu wsi na czele z sołtysem Chachalni Zbigniewem Gaszyńskim oraz sołtys Konarzewa Barbarą Łasińską i radnym Rady Miejskiej w Zdunach Robertem Marciniakiem. 

Na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni” gmina Zduny otrzymała 66 200,00 zł, a na zadanie „Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej i remizy w Konarzewie” - 27 700,00 zł. 

Decyzję o przyznaniu środków Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził 29 maja 2023 r. Dofinansowanie otrzymało 175 projektów na kwotę ponad 9 300 000 zł. Maksymalna kwota dla jednego projektu wynosiła do 70 000 zł. Projekty należy zrealizować do 15 listopada 2023 r. 

Info i fot. Ł. Cichy 

  

Burmistrz Zdun Tomasz Chudy w trakcie podpisania umowy