Aktualności

na zdjęciu droga

Informacja ws. budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15

W odpowiedzi na pismo Burmistrza Zdun Miłosza Zwierzyka w sprawie zaawansowania prac nad budową obwodnicy m. Krotoszyn, Zduny i Cieszków w ciągu drogi krajowej nr 15, GDDKiA Oddział w Poznaniu informuje, iż trwa postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, którego zakończenie planowane jest w III/IV kwartale br. Równolegle prowadzone są prace projektowe nad Koncepcją Programową oraz dokumentacją geologiczno - inżynierską. Po uzyskaniu ostatecznych w/w decyzji i dokumentacji, GDDKiA ogłosi postępowanie przetargowe na realizację inwestycji w systemie Projektuj i Buduj, które obecnie planowane jest na początek 2025 r., a podpisanie umowy z Wykonawcą na drugą połowę 2025 r. Na tej podstawie rozpoczęcie zasadniczych robót budowlanych planowane jest w I półroczu 2027 r., a samo oddanie obwodnicy do ruchu na 2029 r. 

fot. pl.freepik.com