Aktualności

Burmistrz Zdun z nagrodzonymi hodowcami bydła z terenu gminy Zduny

Nagrodzono najlepszych hodowców bydła w regionie

W dniu 10 czerwca 2024 r. w Orpiszewie odbyło się uroczyste podsumowanie wyników oceny wartości użytkowej bydła, hodowców zrzeszonych w Rejonowym Kole Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie.

Uroczystość rozpoczął Prezes Koła Hodowców Tadeusz Dymarski. W wydarzeniu uczestniczyli hodowcy z powiatu krotoszyńskiego oraz samorządowcy: Starosta Krotoszyński Paweł Radojewski, Zastępca Burmistrza Krotoszyna Cezary Grenda, Burmistrz Zdun Miłosz Zwierzyk, Wójt Gminy Rozdrażew Mariusz Dymarski, Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński, Burmistrz Sulmierzyc Dariusz Dębicki, Zastępca Burmistrza Koźmina Wlkp. Jarosław Ratajczak.

W uroczystości brali również udział: Prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, Dyrektor PFHBiPM Stanisław Kautz, Prezes WZHiPB Przemysław Jagła, Wiceprezes WZHiPB Mikołaj Czarnecki, Sekretarz WZHiPB Henryk Olejniczak, Dyrektor PFHBIPM Regionu Oceny Zachód Mariusz Chrobot, z-ca Dyrektora PFHBIPM Regionu Oceny Zachód Marcin Grześkowiak.

Podczas wydarzenia omówiono i podsumowano wyniki za 2023 rok osiągnięte przez hodowców bydła w powiecie krotoszyńskim, a także przedstawiono ogólne wyniki z poszczególnych gmin.
Wśród nagrodzonych znaleźli się hodowcy z terenu gminy Zduny:

  1. pan Andrzej Hoffmann (wydajność mleka 14188 kg)
  2. pan Zdzisław Grzeszczuk (wydajność  mleka 13098 kg)
  3. pani Alina Kaczała-Szymczak (wydajność mleka 13093 kg)

Puchar Starosty Krotoszyńskiego za zajęcie I. miejsca w rankingu Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie w obsadzie powyżej 300 szt. w 2023 r. otrzymało gospodarstwo rolne pani Marii Snela z Baszkowa.

Zdobyte wyróżnienia są efektem systematycznej dbałości o rozwój stada, ciężkiej pracy i wysiłku. Rezultatem tych działań jest wysoka jakość produkowanego mleka. Burmistrz Zdun składa serdeczne podziękowania dla wyróżnionych hodowców oraz życzy dalszych sukcesów, dużo siły i motywacji do dalszej pracy i powodzenia w prowadzonej działalności rolniczej.

Szczególne podziękowania dla firmy PHU Jarosław Fabisiak za współfinansowanie nagród dla wyróżnionych rolników w terenu gminy Zduny.

Zgromadzeni uczestnicy
Zgromadzeni uczestnicy w sali
Starosta Krotoszyński w trakcie przemówienia
Zgromadzeni uczestnicy w sali
Zgromadzeni uczestnicy w sali