UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

logo Eko Siódemki

Nie wiesz co zrobić z odpadami wielkogabarytowymi? Skorzystaj z PSZOK w Zdunach

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy!

W Zdunach przy ulicy Jutrosińskiej funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i tam bezpośrednio w punkcie można bezpłatnie oddawać odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wersalki, itp.).

PSZOK mieści się przy ul. Jutrosińskiej w Zdunach i czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach 08:00 – 16:00 oraz czwartą sobotę miesiąca w godzinach 08:00 – 13:00.

Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do punktu, są:

 • odpady poremontowe i budowlane;
 • odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.);
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,  komputery, kalkulatory, itp.);
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.;
 • opony;
 • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,  rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).

Obowiązują limity odbioru. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą następujące frakcje odpadów komunalnych (od 1 kwietnia 2023 r.):

 1. papier – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
 2. metale - w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
 3. tworzywa sztuczne – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
 4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
 5. szkło – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
 6. bioodpady - ustala się następujące roczne limity dla każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  –zadeklarowanej liczbie mieszkańców - do 10 osób w wysokości 500 kg,
  –o zadeklarowanej liczbie mieszkańców powyżej 10 osób w wysokości 1000 kg.
  –dla nieruchomości niezamieszkałych – w odniesieniu do szkół wszelkiego typu, żłobków, przedszkoli, miejskich instytucji kultury, cmentarzy, instytucji samorządowych – bez limitów, w pozostałych przypadkach ustala się limit w wysokości - 600 kg na każdą zadeklarowaną nieruchomość;
 7. odpady niebezpiecznie - w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
 8. przeterminowane leki i chemikalia – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
 9. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
 10. zużyte baterie i akumulatory – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny– w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
 12. meble i inne odpady wielkogabarytowe – ustala się następujące roczne limity na każdego właściciela, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  –dla nieruchomości zamieszkałych: o zadeklarowanej liczbie mieszkańców do 10 osób - w wysokości 600 kg oraz o zadeklarowanej liczbie mieszkańców powyżej 10 osób - w wysokości 1200 kg;
  –dla nieruchomości niezamieszkałych – w ilości 100 kg, na każdą nieruchomość zadeklarowaną przez właściciela w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, w ilości do 150 kg rocznie na każdą osobę zgłoszoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 14. zużyte opony– w ilości:
  –do 4 sztuk rocznie na każdą osobę zgłoszoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  – do 2 sztuk rocznie na każdą nieruchomość niezamieszkałą zadeklarowaną przez właściciela w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 15. popiół i żużel o charakterze odpadów komunalnych – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Zachęcamy to korzystania z PSZOK w Zdunach. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.eko7.krotoszyn.pl 
nr kontaktowy PSZOK Zduny: 533 914 024

Źródło: Z-M "Eko Siódemka" w Krotoszynie