Aktualności

Nowo wybrana Rada Sołecka i Sołtys z Burmistrzem Zdun i Zastępcą Burmistrza

Wybory sołeckie w Chachalni

5 czerwca 2024 r. odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Chachalnia. Uczestniczyło w nim 63 mieszkańców z 331 uprawnionych. Zebraniu przewodniczył Burmistrz Zdun Miłosz Zwierzyk. W spotkaniu udział wzięli także Zastępca Burmistrza Anna Pietrzak-Figlak oraz Radni Rady Miejskiej w Zdunach Bernadeta Staśkiewicz i Michał Stachowiak.

Sołtys Zbigniew Gaszyński po odczytaniu sprawozdania poinformował, że nie zamierza ubiegać się o ponowne objęcie stanowiska. Na kandydatów na nowego sołtysa zgłoszono Bożenę Kempińską, którą poparło 49 mieszkańców.

Do siedmioosobowej Rady Sołeckiej zgłoszono osiem osób, które wyraziły chęć kandydowania. W efekcie wyborów w nowej radzie znaleźli się: Katarzyna Skowrońska (60 głosów), Natalia Rabczewska (56 głosów), Agnieszka Jaskulska (54 głosy), Izabela Horodecka (52 głosy), Tomasz Stachowiak (52 głosy) i Kamila Stachowiak (52 głosy). 

Burmistrz zdun prowadzi zebranie
Głosowanie
Komisja Skrutacyjna w trakcie liczenia głosów
Burmistrz Zdun Miłosz Zwierzyk z nowo wybraną panią sołtys
Nowa Sołtys sołectwa Chachalnia Bożena Kempińska
Nowa Rada Sołecka i Sołtys