UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

2024-04-05

Uchwalono aktualizację dokumentu ,,Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny"

Dnia   22 maja 2024 roku podczas Sesji Rady Miejskiej w Zdunach została jednogłośnie uchwalona aktualizacja dokumentu ,,Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny". Treść uchwały wraz z załącznikiem znajduje sie tutaj.                                   

Dnia 29 grudnia 2023 roku Gmina Zduny podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, której przedmiotem jest  przekazanie przez WFOŚiGW w Poznaniu dotacji  na  pokrycie kosztów  kwalifikowanych,  związanych  z realizacją  Przedsięwzięcia pn.:  „ Aktualizacja  projektu  założeń  do  planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny”.

Konieczność aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny wynika z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne. Aktualizacja dokumentu jest niezbędna w związku z rosnącym znaczeniem kwestii związanych z klimatem. Dzięki aktualizacji dokument będzie dostosowany do zachodzących w klimacie zmian, co pozwoli ograniczyć wpływ tych zmian na klimat. Aktualizacja dokumentu pozwoli również na zoptymalizowanie działań związanych z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz racjonalne gospodarowanie nimi.

                                                                                                                       

Przedsięwzięcie pn. „ Aktualizacja  projektu  założeń  do  planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny” dofinansowano dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji w kwocie 5 842,50 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 11 685,00 zł.

 

fot: WFOŚiGW w Poznaniu