plik foto id: 1400517556

UWAGA ! BURZE/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 do godz. 22:00 dnia 28.05.2024 r.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, punktowo do 90 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

na zdjęciu ogłoszenie o zwołaniu zebrania

Zapraszamy mieszkańców Osiedla nr 3 "Sieniutowo"!

Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Uchwały nr XL/283/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Osiedla nr 3 „Sieniutowo” i nadania statutu ZWOŁUJE SIĘ OGÓLNE ZEBRANIE OSIEDLA NR 3 „SIENIUTOWO” NA DZIEŃ 16 MAJA 2024 R. W PIERWSZYM TERMINIE O GODZ. 18:00, W DRUGIM TERMINIE O GODZINIE 18:15 W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZDUNACH, SALA SESYJNA – NR 4 (PARTER)

W SKŁAD OSIEDLA NR 3 „SIENIUTOWO” wchodzą następujące ulice: Asnyka, Bursztynowa, Konopnickiej, Łacnowa od nr 1 do nr 45 i od nr 2 do nr 32, Młynarska, Podgórna, Prusa, Reja, Reymonta, Słowackiego, Sosnowa, Spokojna, Strzelecka, Szkolna, Witosa, Jagodowa, Poziomkowa, Zacisze, Sportowa, Mickiewicza, Plac Księdza Skargi, Ostrowska, Piaskowa, Leśna, Ogrodowa, Sieniutowa, Sulmierzycka, Wiosenna

PORZĄDEK OBRAD:
1. otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Ogólnego Zebrania,
2. sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Osiedla za 2023 r.,
3. sprawozdanie Zarządu z wykonania planu rzeczowo-finansowego Osiedla za 2023 r.,
4. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023 r.,
5. wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Osiedla za 2023 r.,
6. plan pracy Osiedla nr 3 na 2024 r.,
7. wolne głosy i wnioski,
8. zakończenie obrad.

                                                                                             Przewodniczący Zarządu
                                                                                                /-/ Łukasz Kowalczyk

UWAGA!!! Zebranie w pierwszym terenie jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 10% uprawnionych do udziału w zebraniu mieszkańców. Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Elektroniczna wersja plakatu - pobierz pdf