plik foto id: 1400517556

UWAGA ! BURZE/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 do godz. 22:00 dnia 28.05.2024 r.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, punktowo do 90 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

Ogólne Zebranie Wyborcze Osiedla nr 2 "Zduny Nowe"

Na podstawie paragrafu 23 ust. 3 i 5 oraz paragrafu 24 ust. 3 Uchwały nr XL/282/2018 Rady Miejskiej
 w Zdunach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Osiedla nr 2 „Zduny Nowe” i nadania statutu

ZWOŁUJE SIĘ
OGÓLNE ZEBRANIE
WYBORCZE OSIEDLA
   NR 2
„ZDUNY NOWE” 

W SKŁAD OSIEDLA NR 2 „ZDUNY NOWE” wchodzą następujące ulice:

Kolejowa, Łacnowa od nr 34 do nr 60 i od nr 47 do nr 81, Polna, Rejtana, Ignacego Jana Paderewskiego, Jaśminowa, Konstytucji 3. Maja, Liliowa, Różana, Towarowa, Wrzosowa, Jana Kazimierza, Księdza Bolesława Jaśkowskiego, Okrężna, Plac 700-lecia, Pocztowa, Powstańców Wielkopolskich, Wieczorka, Wrocławska

 

NA DZIEŃ 20 MAJA 2024 r.

W PIERWSZYM TERMINIE O GODZ. 18:00,

W DRUGIM TERMINIE O GODZ. 18:15

W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZDUNACH,

SALA SESYJNA – NR 4 (PARTER)

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad,
    wybór Przewodniczącego i Sekretarza Ogólnego Zebrania,
  2. informacja o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu;
  3. powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  4. uzupełnienie składu Zarządu;
  5. wolne głosy i wnioski;
  6. zakończenie obrad.

                                                                         

                                                                                                                                                                                                          Przewodniczący Zarządu

                                                                                                                                                                                                        /-/ Eugeniusz Koczorowski

 

 UWAGA!!! Zebranie w pierwszym terminie jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 10% uprawnionych do udziału w zebraniu mieszkańców. Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.