plik foto id: 1400517556

UWAGA ! BURZE/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 do godz. 22:00 dnia 28.05.2024 r.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, punktowo do 90 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

2024-04-05

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny”

                                                                                                                                                                                                        Zduny 05.04.2024 r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Zduny”

 

Działając na podstawie art. 19 ust. 6 i ust. 7 z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266) przedstawiam niniejsze sprawozdanie z przebiegu konsultacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny”:

  1. Przedmiot konsultacji: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny” - aktualizacja;
  2. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji: 17 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266);
  3. Cel konsultacji: wyłożenie do publicznego wglądu celem poznania opinii osób i jednostek organizacyjnych zainteresowanych zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Zduny;
  4. Termin konsultacji: od 8 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r.;
  5. Podmiot przeprowadzający konsultacje: Burmistrz Zdun;
  6. Formy przeprowadzenia konsultacji: pisemne wyrażenie opinii, uwag i propozycji na załączonym Formularzu przekazanym osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach bądź pocztą na adres: Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny lub drogą mailową przesyłając zeskanowany Formularz na adres e-mail: zduny@zduny.pl;
  7. Informacja o sposobie promowania konsultacji: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny” oraz Formularz zgłaszania opinii, uwag i propozycji opublikowano na stronie podmiotowej Gminy w BIP: https://zduny.bip.net.pl/ , stronie internetowej Gminy Zduny: https://zduny.pl/ oraz w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny;
  8. Informacja o przebiegu konsultacji: W toku konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące treści dokumentu.

 

Serdecznie dziękujemy za Państwa zaangażowanie w proces konsultacji.

 

 

Przedsięwzięcie pn. „ Aktualizacja  projektu  założeń  do  planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zduny” dofinansowano dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji w kwocie 5 842,50 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 11 685,00 zł.

 

fot: WFOŚiGW w Poznaniu