UWAGA ! PRZYMROZKI /1
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 21:00 dnia 20.04.2024 r. do godz. 08:00 dnia 23.04.2024 r.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2oC, przy gruncie do -4oC.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

Na zdjęciu Rada Miejska Zdun z burmistrzem, Panią Skarbnik i Panią Inspekor do obsługi Rady Miejskiej

Ostatnia sesja Rady Miejskiej Zdun

Kadencja dobiegła końca

W środę 27 marca odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej Zdun, która w swoim składzie istniała od 2018 r. To była najdluższa kadencja samorządowa od czasu utworzenia gminnego samorządu.

Podczas posiedzenia Rada Miejska podsumowała swoją działalność poprzez sprawozdania złożone przez przewodniczących komisji Rady Miejskiej i przewodniczącego Rady Miejskiej.

Swoje podsumowanie tego czasu przedstawił również burmistrz Zdun Tomasz Chudy.

Na koniec przewodniczący Dionizy Waszczuk i burmistrz Tomasz Chudy wręczyli radnym podziękowania i drobne upominki. Dziękowali również kierownicy jednostek. 

7 kwietnia, w niedzielę, odbędą się wybory samorządowe, które zdecydują o nowym składzie Rady Miejskiej Zdun i o tym, kto będzie sprawował urząd burmistrza Zdun. 

Zapraszamy!