UWAGA ! PRZYMROZKI /1
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 21:00 dnia 20.04.2024 r. do godz. 08:00 dnia 23.04.2024 r.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2oC, przy gruncie do -4oC.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

Burmistrz podziękował sołtysom w dniu ich święta

W poniedziałek, 11 marca br. w Urzędzie Miejskim w Zdunach odbyło się spotkanie Burmistrza Zdun Tomasza Chudego z sołtysami gminy Zduny. 

Na spotkanie przybyli wszyscy sołtysi z gminy Zduny, czyli: Barbara Łasińska - sołtys Konarzewa, Zbigniew Gaszyński - sołtys Chachalni, Zdzisław Krystek - sołtys Perzyc, Dominik Nowak - sołtys Rudy, Tomasz Ptak - sołtys Baszkowa i Grzegorz Szafraniak - sołtys Bestwina. Podziękowania sołtysom za dotychczas wykonywaną pracę na rzecz lokalnej społeczności przekazał Burmistrz Zdun Tomasz Chudy. Wszyscy z wielkim oddaniem zajmują się sprawami lokalnymi, godnie reprezentują swoje sołectwa, wspierają realizację uchwał Rady Miejskiej w Zdunach. Dzięki aktywności i podejmowanym działaniom poprawiana jest jakość życia na terenach wiejskich.

Dzień Sołtysa to nieformalne polskie święto obchodzone 11 marca, jednak można napotkać też inne, zbliżone daty. Świętowane są lokalnie. Chodzi o podziękowanie sołtysom i zwrócenie uwagi na ich pracę. Z tej okazji składamy wszystkim Sołtysom oraz Członkom Rad Sołeckich, najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w działalności sołeckiej.

Burmistrz z sołtysami z gminy Zduny
Burmistrz z sołtysami z gminy Zduny