UWAGA ! PRZYMROZKI /1
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 21:00 dnia 20.04.2024 r. do godz. 08:00 dnia 23.04.2024 r.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2oC, przy gruncie do -4oC.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

Członkowie OSP Baszków w trakcie głosowania

Zebranie sprawozdawcze OSP w Baszkowie

9 lutego 2024 r. w sali wiejskiej w Baszkowie odbyło się zebranie sprawozdawcze tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Zebranie poprowadził Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zdunach Grzegorz Grobelny. W zebraniu udział wzięło 21 członków. OSP liczy 28 członków zwyczajnych, 3 honorowych i 73 wspierających. Ponadto przy OSP działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 27 osób. Członkowie jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium oraz przegłosowali plan działań na 2024 r. 

W zebraniu udział wzięli m.in. Członek Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego Miłosz Zwierzyk, Burmistrz Zdun Tomasz Chudy, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie mł. bryg. Krzysztof Figlak, Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obronności i ppoż. Urzędu Miejskiego w Zdunach Robert Tyczyński oraz Proboszcz Parafii pw. Wniezbozięcia NMP w Baszkowie ks. Rafał Kryś. 

fot.,inf. Ł.C.