UWAGA ! PRZYMROZKI /1
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 21:00 dnia 20.04.2024 r. do godz. 08:00 dnia 23.04.2024 r.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2oC, przy gruncie do -4oC.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

Mieszkańcy Konarzewa w trakcie głosowania

Zebranie wiejskie w Konarzewie

13 lutego w sali wiejskiej w Konarzewie odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego m.in. dokonano zmian w budżecie sołeckim. Zebranie rozpoczęło się od prezentacji przygotowanej przez Sołtys Konarzewa Barbarę Łasińską, która podsumowała dokładnie pięć lat kadencji Rady Sołeckiej. Podczas zebrania dokonano zmian w budżecie sołeckim. Przesunięto m.in. kwotę wyposażenia świetlicy wiejskiej wraz z otoczeniem na organizację spotkań tematycznych, a także z zakupów remontowych na usługi remontowe i utwardzenie nawierzchni dróg gminnych i zakup sprzętu oraz wyposażenia OSP. W zebraniu udział wzięli m.in. Członek Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego Miłosz Zwierzyk, Burmistrz Zdun Tomasz Chudy i kilku Radnych Rady Miejskiej w Zdunach.  

fot.,inf. Ł.C. 

Sołtys Konarzewa Barbara łasińska w trakcie przemówienia
Mieszkańcy wsi Konarzew
Zgromadzeni mieszkańcy sołectwa Konarzew
Zgromadzeni mieszkańcy sołectwa Konarzew
Zgromadzeni mieszkańcy sołectwa Konarzew