UWAGA ! PRZYMROZKI /1
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 21:00 dnia 20.04.2024 r. do godz. 08:00 dnia 23.04.2024 r.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2oC, przy gruncie do -4oC.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

plakat informacyjny

Konkurs plastyczny - bezpiecznie na wsi

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci. Tym razem jego hasło to: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Jest ono bardzo szerokie i pojemne, tak więc pomysłów na jego zobrazowanie może być wiele. Cele konkursu to:
- stosowanie wśród uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa;
- popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”;
- zintegrowanie prowadzonych działań prewencyjnych KRUS na rzecz zmniejszenia liczy wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników pod jednym wspólnym hasłem i logotypem.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenów wiejskich. Tradycyjnie organizowany jest on w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 0 – III i IV – VIII.

Zadanie polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, obrazującej upowszechnianie przez KRUS sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym popularyzowane w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”, w ramach którego prowadzonych jest sześć kampanii:
- „Rola rolnika by upadku unikał”
- „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz”
- „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”
- „Rolniku, nie daj się kleszczom”
- „Kości i stawy to rolnika sprawy”
- „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”  

Praca powinna być wykonana z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i trwale opisana imieniem i nazwiskiem autora. Do każdej musi być dołączony formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodzica. Wraz z regulaminem został on przesłany do każdej szkoły. Prace należy dostarczyć do 29 marca.

Przy ocenie brane będą pod uwagę:
- zgodność z tematyką i jej trafne przedstawienie (max 5 pkt.)
- oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu tematu (3 pkt.)
- walory estetyczne (2 pkt.)

Po jednej najlepszej pracy z obu kategorii awansuje do finału wojewódzkiego.

Źródło: KRUS

plakat informacyjny