UWAGA ! PRZYMROZKI /1
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 21:00 dnia 20.04.2024 r. do godz. 08:00 dnia 23.04.2024 r.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2oC, przy gruncie do -4oC.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

Prezes OSP Bestwin w trakcie raportowania

Zebranie sprawozdawcze OSP Bestwin

27 stycznia br. na sali wiejskiej w Bestwinie odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie. Zebranie poprowadził prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zdunach Grzegorz Grobelny.       

W zebraniu udział wzięli Członek Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego Miłosz Zwierzyk, Burmistrz Zdun Tomasz Chudy i inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obronności i ppoż. Urzędu Miejskiego w Zdunach Robert Tyczyński.      

W trakcie zebrania odznaczono Brązowymi Medalami "Za Zasługi dla Pożarnictwa" Jarosława Fabisiaka i Pawła Konradego, a Odznakami "Strażak Wzorowy" Marka Kuderskiego i Leszka Murawskiego. Medale wręczył Burmistrz Zdun Tomasz Chudy, a legitymacje - Przemysław Pankiewicz, Komendant Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zdunach. 

Na koniec głos zabrali m.in. Tomasz Chudy, Miłosz Zwierzyk, Przemysław Pankiewicz i Eugeniusz Pankiewicz, Wiceprezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zdunach. Frekwencja wyniosła 70 % wszystkich członków. 

info., fot. Ł.C.

Zgromadzeni strażacy
Członek Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego Miłosz Zwierzyk, Burmistrz Zdun Tomasz Chudy i inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obronności i ppoż. Urzędu Miejskiego w Zdunach Robert Tyczyński.      
Zgromadzeni strażacy w trakcie zatwierdzania sprawozdania OSP Bestwin
Odznaczeni odznakami
Odznaczony Brązowym Medalem
Zgromadzona młodzieżówka OSP Bestwin