UWAGA ! PRZYMROZKI /1
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 21:00 dnia 20.04.2024 r. do godz. 08:00 dnia 23.04.2024 r.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2oC, przy gruncie do -4oC.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

Burmistrz Zdun wręcza kwiaty prezes Związku p. Marii Walenczak

Związek Weteranów Pracy podsumował miniony rok

W środę, 10 stycznia br. w Centrum Animacji Społecznej odbyło się spotkanie noworoczno - sprawozdawcze Związku Weteranów Pracy w Zdunach. Spotkanie rozpoczęło się od przemowy przewodniczącej Marii Walenczak, która uczciła minutą ciszy zmarłych w minionym roku członków organizacji. Później głos zabrali burmistrz Zdun Tomasz Chudy, przewodniczący Rady Miejskiej Dionizy Waszczuk, członek Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego Miłosz Zwierzyk, p.o. dyrektora Zdunowskiego Ośrodka Kultury Elżbieta Kurkiewicz oraz dyrektor Biblioteki Publicznej w Zdunach Joanna Lepczyńska. Następnie Maria Walenczak złożyła życzenia z okazji Dni Babci i Dziadka oraz podsumowała ubiegły rok, który był dla seniorów bardzo aktywny.
Członkowie związku wzięli udział m.in. w zebraniach z okazji Dnia Matki, Ojca i Weterana Pracy oraz Dnia Seniora. Zespół i Kapela "Senior" uczestniczył w przeglądzie „Rozśpiewany Senior” w Baszkowie, „Senior z Inicjatywą” w Krotoszynie, dożynkach powiatowych w Kobylinie i gminnych w Zdunach, w licznych mszach św., pasterce, a także w wielu innych wydarzeniach i uroczystościach. Popołudnie upłynęło na występie zespołu „Tereski” oraz działającym przy związku Zespołu i Kapeli „Senior”.
 
fot., info. Ł. Cichy 
Burmistrz Zdun w trakcie składania życzeń
Zaproszeni goście
Zespół i Kapela
Wspólne tańce
Seniorzy w trakcie wspólnej zabawy i śpiewów
Zespół i Kapela