UWAGA ! PRZYMROZKI /1
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 21:00 dnia 20.04.2024 r. do godz. 08:00 dnia 23.04.2024 r.

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2oC, przy gruncie do -4oC.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

2023-12-27

Burmistrz Tomasz Chudy oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie złożyli kwiaty na grobowcu powstańczym na cmentarzu w Baszkowie

Rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Samorząd uczcił 105-tą rocznicę

Przedstawiciele zdunowskiego samorządu złożyli kwiaty na mogiłach powstańczych w Zdunach i w Baszkowie. W ten sposób uczczono w Zdunach 105 rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania. Grobami powstańczymi opiekują się lokalne społeczności, w szczególności harcerze. Nadmieńmy, że uroczyste obchody walk powstańczych na Ziemi Zdunowskiej obchodzone są w lutym, kiedy na tym terenie miały miejsce szczególnie zaciekłe walki. 

Złożenie kwiatów na mogile Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie