Aktualności

na zdjęciu herb Zdun

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie usług opiekuńczych

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 25 ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2023 poz. 571) oraz uchwały nr LXVI.437.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2023 roku w s prawie przyjęcia „Programu współpracy organów Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”, Burmistrz Zdun ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z pomocy społecznej w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku dla mieszkańców Gminy Zduny.

Szczegółowa treść ogłoszenia: https://zduny.bip.net.pl/?a=4256