Aktualności

herb Zdun

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

             I N F O R M A C J A

Burmistrz Zdun w oparciu o art. 35 ust.1 ustawy  o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)  podaje do wiadomości, że w dniach od 5 do 26 grudnia 2023 r.  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz na stronie internetowej www.zduny.bip.net.pl wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

- nr 989/2 o pow. 0,1430 ha – obręb Zduny

- nr 1091/5  o pow. 0,0147 ha - obręb Zduny

- nr 1514/2  o pow. 0,0600 ha – obręb Baszków

- nr 1/1 o pow. 0,2500 ha – obręb Chachalnia

- nr 739/1 część o pow. 0,1700 ha – obręb Chachalnia

- nr 291/1 część o pow. 0,8100 ha – obręb Chachalnia

- nr 1306/1 część o pow. 0,0649 ha – ob. Zduny

- nr 1308/1 część o pow. 0,0450 ha – ob. Zduny.

 

Szczegóły w BIP