Aktualności

na zdjęciu broń myśliwska

Uwaga, polowania zbiorowe!

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42ab. ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2023 poz.1082)
Burmistrz Zdun
podaje do publicznej wiadomości,


że na terenie obwodów łowieckich nr 474 „Baszków” i 473 „Teresiny” tj. Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Nadleśnictwo Krotoszyn.

Polowania zbiorowe odbędą się w następujących terminach:
 02 grudnia 2023 r. – w godzinach 7.30 - 15.00
 07-09 grudnia 2023 r. – w godzinach 7.30 - 15.00
 11-13 grudnia 2023 r. – w godzinach 7.30 - 15.00
 20-21 grudnia 2023 r. – w godzinach 7.30 - 15.00

Miejscem zbiórki myśliwych i zakończenia polowania są:
- posesja Domu Łowieckiego w Baszkowie (obwód 474 Baszków)
- parking leśny „Dąbrowa” w Roszkach (obwód 473 Teresiny)
Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w
przypadku gdyby takiego adresu nie było - numer działki ewidencyjnej i obrębu.
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                          Burmistrz Zdun
                                                                                                                                   /-/ mgr Tomasz Chudy

Niniejsze obwieszczenie podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://zduny.bip.net.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach.

 

Treść obwieszczenia opublikowana w BIP: Obwieszczenie

Fot.: Pixabay.com - klimkin