UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

plakat informacyjny

Chronimy Zwierzynę Drobną - konkurs plastyczno - fotograficzny

Starosta Krotoszyński oraz Koła Łowieckie z terenu Powiatu Krotoszyńskiego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie pn. "Chronimy zwierzynę drobną". 

Celem konkursu jest propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Tematem pracy jest przedstawienie sposobu, w jaki można chronić zwierzynę drobną taką jak kuropatwy, zające, przepiórki, bażanty, czy ptaki śpiewające.

Prace mogą być wykonane w dowolnej formie plastycznej. Maksymalny wymiar pracy powinien odpowiadać formatowi A3, natomiast wymiary zdjęć (max. trzech) nie mogą przekraczać 21x25 cm.

Na odwrocie pracy umieścić należy imię, nazwisko i wiek jej autora oraz nazwę placówki, do której uczęszcza, a także numer telefonu kontaktowego do nauczyciela lub opiekuna dziecka (względnie do samego dziecka).

Termin składania prac mija 29 marca 2024 r. Prace dostarczyć można do Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Krotoszynie, ul. Rynek 1 (Ratusz) lub do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 (budynek nr 3, piętro nr II, pok. 20-22).

Komisja konkursowa szczególną uwagę zwracać będzie na zgodność prac z tematem, ich oryginalność i samodzielność wykonania.  Obrady komisji i wybór najlepszych prac nastąpi 5 kwietnia 2024 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Wyróżnieni uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na jego rozstrzygnięcie, które nastąpi 20 kwietnia 2024 roku na strzelnicy sportowej przy ul. Bolewskiego w Krotoszynie (uczestnicy przewidują ciekawe atrakcje, w tym zabawy i nagrody dla dzieci).

Szczegółowe informacje dotyczące zakończenia konkursu przekazane zostaną wszystkim uczestnikom telefonicznie lub mailowo. 

Tel. kontaktowy: Przemysław Jędrkowiak: 509 327 450

                              Maciej Filipiak: 604 520 128

                              Danuta Kułaga: 606 100 231 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie                                                                          

plakat informacyjny