Aktualności

Uwaga, polowania zbiorowe!

Na podstawie art. 42ab. ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2023 poz.1082)

Burmistrz Zdun

podaje do publicznej wiadomości,

że na terenie obwodów łowieckich nr 474 „Baszków” i 473 „Teresiny” tj. Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Nadleśnictwo Krotoszyn.
Polowania zbiorowe odbędą się w następujących terminach:
06 - 08 listopada 2023 r.
11 listopada 2023 r.
14 - 17 listopada 2023 r.
23 - 25 listopada 2023 r.
28 - 29 listopada 2023 r.
w godzinach 7.30 - 16.00
Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numer działki ewidencyjnej i obrębu.

 

Treść obwieszczenia opublikowana w BIP: https://zduny.bip.net.pl/?a=4094

Fot.: Pixabay.com - klimkin