plik foto id: 1400517934

Aktualności

Stypendyści z rodzicami oraz władze Gminy Zduny

Stypendia dla najlepszych uczniów w gminie Zduny rozdane

W dniu 28 września 2023 roku, w obecności Pana Miłosza Zwierzyka – Członka Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego, Pana Tomasza Chudego – Burmistrza Zdun, Pani Anny Pietrzak-Figlak – Sekretarza Gminy Zduny, Pana Andrzeja Hejdysza – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zdunach oraz Pani Doroty Krupińskiej – Wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Zdunach, odbyło się uroczyste wręczenie Stypendium Burmistrza Zdun dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Zduny za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023. Wśród stypendystów znalazło się 11 uczniów lub absolwentów Szkoły Podstawowej w Zdunach, którzy uzyskali znakomite wyniki lub szczególne osiągnięcia. Wyróżnienie przyznano w trzech kategoriach.

Stypendium Burmistrza Zdun za szczególne wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023 otrzymali:

 • Lena Żyto – średnia ocen 5,85
 • Rita Marszałkiewicz – średnia ocen 5,69
 • Adela Józyk – średnia ocen 5,75
 • Lidia Fornal – średnia ocen 5,69
 • Julia Baranowska – średnia ocen 5,62

Stypendium Burmistrza Zdun za szczególne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2022/2023 otrzymali:

 • Anna Błażejczyk – średnia ocen 5,45 oraz osiągnięcia sportowe w tenisie stołowym na szczeblu wojewódzkim
 • Marta Streubel – średnia ocen 5,85 oraz osiągnięcia sportowe w karate na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym

Stypendium Burmistrza Zdun za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023 otrzymali:

 • Sergiusz Piechowiak – osiągnięcia muzyczne szczególnie promujące Gminę Zduny
 • Anna Stanisławska – osiągnięcia sportowe w karate na szczeblu ogólnopolskim, szczególnie promujące Gminę Zduny
 • Filip Ceglarz – średnia ocen 5,58 oraz osiągnięcia naukowe i sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym, szczególnie promujące Gminę Zduny
 • Filip Kubicki – średnia ocen 5,46 oraz osiągnięcia sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym, szczególnie promujące Gminę Zduny

Otrzymane wyróżnienie jest wyrazem uznania za sumienne wywiązywanie się z obowiązków ucznia oraz głębokie zaangażowanie w dążeniu do sukcesu. Wierzymy, że uzyskane postępy są powodem do dumy i inspiracją dla innych. Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte w minionym roku szkolnym będą solidną podstawą do dalszego rozwoju. Serdecznie gratulujemy wybitnych osiągnięć.

Stypendyści wraz z rodzicami oraz władze Gminy Zduny
Wyróżnieni uczniowie z Członkiem Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego Miłoszem Zwierzykiem, Burmistrzem Zdun Tomaszem Chudym i Sekretarz Gminy Anną Pietrzak-Figlak
Zebrani goście
Zebrani goście
Burmistrz Zdun w trakcie wręczania uczniom stypendium
Burmistrz Zdun w trakcie wręczania listów gratulacyjnych rodzicom