Aktualności

herb Zdun

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany

I N F O R M A C J A

Burmistrz Zdun informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach ul. Rynek 2 oraz na stronie internetowej www.zduny.bip.net.pl na okres 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. od 19 września  do 10 października 2023 r. wywieszono wykaz przeznaczonej do zamiany nieruchomości położonej w Konarzewie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 166/2.

                                                                                                                                                                               Burmistrz Zdun

                                                                                                                                                                             /-/ Tomasz Chudy

Informacja w BIP

mapa poglądowa