Aktualności

logo PKW

Komunikat ws. przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 28 sierpnia 2023 r.
o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Komunikat