Aktualności

2023-06-16

Sekretarz Anna Pietrzak-Figlak z podziękowaniami od dzieci

Klasa IIIc z wizytą w urzędzie

W dniu 16 czerwca br. uczniowie klasy IIIc Szkoły Podstawowej w Zdunach złożyli wizytę w zdunowskim urzędzie. Dzieci zostały przyjęte przez panią sekretarz Annę Pietrzak-Figlak oraz panią inspektor ds. gospodarki komunalnej Paulinę Boguszyńską w sali sesyjnej, gdzie zapoznały się ze strukturą organizacyjną urzędu oraz zadaniami realizowanymi przez samorząd gminny.

Następnie uczniowie zwiedzili magistrat, mieli możliwość zobaczyć, jak wygląda praca na poszczególnych stanowiskach oraz jakie sprawy można załatwić w urzędzie. Dzieci poznały procedury obiegu dokumentów, funkcjonowania biura podawczego i sekretariatu burmistrza, wydawania dowodów osobistych, udzielania ślubów, podziału gruntów, wydawania warunków zabudowy, segregacji śmieci, ochrony środowiska oraz realizacji przyszłych inwestycji. Odwiedzili również Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach, gdzie pani prezes Joanna Wojtaszek przedstawiła poszczególne etapy technologiczne oczyszczania ścieków.

Dzieci w Biurze Podawczym
Paulina Boguszyńska, insp. ds. działalności komunalnej, opowiada dzieciom o swojej pracy
Dzieci w gabinecie burmistrza
Grupa szkolna w sali ślubów
Dzieci w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zdunach
Dzieci w sali sesyjnej