Aktualności

2023-03-17

Otwarcie boiska rekreacyjno-sportowego w Bestwinie

Zadanie: „Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego w Bestwinie” wyniósło 150.594,41 zł, z czego 50.000 zł pochodziło z dofinansowania, 6.000 - z funduszu sołeckiego, a 94.594,41 zł - z wkładu własnego gminy. Dofinansowanie gmina Zduny otrzymała w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś". W ramach tego konkursu złożono 252 wnioski, a dofinansowanie otrzymało 170 projektów, w tym „Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego w Bestwinie” oraz „Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego w Perzycach”.             
 
W ramach prac zamontowano piłkochwyty, bramki oraz elementy małej architektury - ławki i kosze. Utwardzono teren kostką betonową o powierzchni ok. 370 m2, przeznaczony na miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Mieszkańcy sołectw we własnym zakresie przygotowali i uporządkowali teren pod boisko, wysiali nawóz, trawę i zasadzili rośliny.              
 
Otwarcie boiska odbyło się 16 marca w obecności dzieci z Przedszkola Publicznego Oddział w Bestwinie. Przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Zdun Tomasz Chudy oraz sołtys sołęctwa Bestwin Grzegorz Szafraniak. Burmistrz wręczył na ręce sołtysa prezent w postaci nowych piłek.