UWAGA ! 

MARZNĄCE OPADY !
IMGW-PIB OSTRZEGA/: MARZNĄCE OPADY/1  

od godz. 00:00  do godz. 10:00 dnia 09.12.2023 r.

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Drogi śliskie!!

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 


Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17, ), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

2023-03-16

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym na sprzedaż samochodu

BURMISTRZ ZDUN

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Jelcz 004 o nr rejestracyjnym PKR 98JE, rok produkcji 1986

stanowiącego własność Gminy Zduny

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

Pojazd marki: JELCZ 004

Nr rejestracyjny: PKR 98JE

Rok produkcji: 1986

Nr identyfikacyjny (VIN) 12452

Data pierwszej rejestracji: 23.04.1986 r.

Data ważności badania technicznego: 09.07.2023 r.

Ubezpieczenie OC ważne do: 31 grudnia 2023 r.

Przebieg: 157491 km

Dop. masa całkowita /Ładowność: 15400 kg/7150 kg

Rodzaj silnika: olej napędowy

Pojemność/Moc silnika: 11100 ccm/ 193kW ( 262KM)

Liczba miejsc: 4

Zbiornik wodny o pojemności 6000 l

Cena wywoławcza:

21 900,00 zł brutto

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 30  marca 2023 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Zdunach, w pokoju nr 4 (SALA SESYJNA)

 1. Przetarg wygra uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2190,00 zł najpóźniej do dnia 29 marca 2023 r.
 3. Wadium powinno być wpłacone na rachunek bankowy Gminy Zduny prowadzony w Banku Spółdzielczym o/Zduny nr rachunku 21 8410 1026 2003 0202 0169 0004 z adnotacją  „Wadium na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Jelcz 004”. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Zduny.
 4. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się w terminie do 7 dni, odpowiednio od dnia zamknięcia przetargu.
 5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Cena wywoławcza przetargu jest kwotą brutto – sprzedaż ruchomości zwalnia się z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 poz. 931),
 8. Minimalne postąpienie – 200,00 zł
 9. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu ceny nabycia.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania i zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 11. Samochód pożarniczy można obejrzeć w siedzibie OSP Zduny po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu 627215001 wew. 17.

Więcej informacji: https://zduny.bip.net.pl/?a=3660