Aktualności

2023-03-08

Zbliża się termin płatności I raty podatku

Dnia 15 marca 2023 r. upływa termin płatności pierwszej raty podatku

Przypominamy, iż 15 marca 2023 r. upływa termin płatności pierwszej raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.

Natomiast do dnia 31 marca 2023 r. należy uiścić opłatę od posiadania psa, która w tym roku wynosi 30 zł.

Wpłat dokonywać można na podany numer rachunku bankowego Gminy Zduny: Bank Spółdzielczy o/ Krotoszyn: 05 8410 1026 2003 0202 0169 0001 (tytule wpłaty prosimy o podanie numeru decyzji podatkowej).

Istnieje również możliwość uregulowania należności w kasie Urzędu Miejskiego w Zdunach (płatności przyjmowane są w formie gotówkowej i bezgotówkowej, np. płatność kartą).

Wpłaty dokonywane w oddziałach Banku Spółdzielczego są wolne od opłaty bankowej.

 

Fot. pixabay.com - Fz