Aktualności

2023-02-22

na zdjęciu napis

Rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Szanowni rodzice,

przypominamy o rekrutacji do szkół podstawowych dla dzieci spoza obwodów, która odbędzie się w terminie od 27 lutego do 31 marca 2023 roku. Wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w formie papierowej w sekretariacie każdej ze szkół.

Dzieci z obwodów są przyjmowane z urzędu po złożeniu w szkole zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy.

Wzory zgłoszeń, wniosków i oświadczeń można pobrać ze stron internetowych szkół oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdunach w zakładce Gmina Zduny › Oświata (https://zduny.bip.net.pl/?a=3537).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołami (Szkoła Podstawowa w Zdunach - tel. 62 721 55 13; Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Baszkowie - tel. 62 721 12 29).

 PLAKAT INFORMACYJNY (kliknij)

na zdjęciu plakat promocyjny rekrutacji