UWAGA UPAŁ/2
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 dnia 21.07.2024 r. do godz. 20:00 dnia 22.07.2024 r.

Prognozuje się upały.

 Temperatura maksymalna  około 33ºC.

Temperatura minimalna w nocy od 18ºC do 19ºC.

 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Aktualności

2022-03-01

na zdjęciu napis PCPR i flaga Polski i Ukrainy

Pomoc uchodźcom w znalezieniu mieszkania, powiatowa baza danych

Pomoc uchodźcom w znalezieniu mieszkania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie oferuje uchodźcom z Ukrainy pomoc w znalezieniu miejsca tymczasowego zamieszkania, wsparcie rzeczowe, psychologiczne, terapeutyczne, prawne. Jeśli potrzebujesz informacji, pomocy zadzwoń lub przyjdź.

Telefon: 575 010 787 ,
ul. Floriańska 10 63-700 Krotoszyn

Повітовий центр допомоги сім’ям у Кротошині пропонує допомогу біженцям з України у пошуку місця тимчасового проживання, а також матеріальну, психологічну, терапевтичну та юридичну підтримку. Якщо вам потрібна інформація чи допомога, телефонуйте або приходьте. Телефон: 575 010 787, вул. Флоріанська 10 63-700 Кротошин

Окружной центр помощи семье в Кротошине предлагает помощь беженцам из Украины в поиске места временного проживания, а также материальную, психологическую, терапевтическую и юридическую поддержку. Если вам нужна информация или помощь, звоните или приезжайте. Телефон: 575 010 787, ул. Floriańska 10 63-700 Кротошин

 

Powiatowa baza danych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie wraz z osobami zaangażowanymi w pomoc mieszkańcom Ukrainy tworzą powiatową bazę danych osób gotowych przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Prosimy o podawanie swoich danych, telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania, ilości osób jakie jesteście Państwo w stanie przyjąć. Baza danych pozwoli nam wszystkim na szybszą i skuteczniejszą pomoc. Osoby, które przywożą Ukraińców z granicy, i nie mają ich gdzie umieścić, prosimy o kontakt.

Baza danych będzie wykorzystywana do prowadzenia długofalowego wsparcia dla osób przybywających z Ukrainy i Polaków, którzy ich przyjmują.

Prosimy o informację pod numerem: 574 849 280, 575 280 210

Zgłoszenia na maila: pcpr.pomoc.ukraina@gmail.com