plik foto id: 1400517546
plik foto id: 1400517556

UWAGA ! BURZE/1
IMGW-PIB OSTRZEGA:
 

od godz. 12:00 do godz. 23:00 dnia 27.05.2024 r.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 17), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Zduny i Konarzew

Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Celem projektu jest poprawa jakości życia na terenie miejscowości Zduny i Konarzew poprzez stworzenie niekomercyjnych, ogólnodostępnych i atrakcyjnych miejsc do spędzania wolnego czasu. Działki, na których powstaną place zabaw, znajdują się w centrum miejscowości. Place zabaw staną się bezpiecznym miejscem rozrywki dla młodych mieszkańców gminy, a także miejscem spotkań i integracji ich rodziców.
Dofinansowanie: 70 048 zł

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

plik foto id: 1400008995
plik foto id: 1400115882

Na zdjęciu podpisanie umowy 18. gruudnia w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie. Na zdjęciu od lewej: radna Sejmiku Wojewódzkiego Joanna Król-Trąbka, marszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, burmistrz Tomasz Chudy i pełniąca funkcję skarbnika Zdun Małgorzata Grzeszczuk. Zdjęcie dzięki uprzejmości Łukasza Cichego z Życia Krotoszyna. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Gmina Zduny otrzyma ponad 70 tys. zł. na budowę placu zabaw przy ul. Jaśkowskiego w Zdunach, oraz budowę siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Konarzewie. Dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 oś Leader Zostało przyznane przez Lokalną Grupę Działania "Okno Południowej Wielkopolski".