2022.1.30 - imieniny: Macieja, Martyny, Dobiegniewa, Hiacynty

Nabór: rzeczoznawca do szacowania wartości zwierząt

2023-01-10

na zdjęciu herb Zdun

OGŁOSZENIE

Nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzania szacowania wartości zwierząt

 

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krotoszynie w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu, Burmistrz Zdun uprzejmie informuje, że do dnia 10 lutego  2023 roku w Urzędzie Miejskim w Zdunach  przyjmowane są wnioski o powołanie na w/w rzeczoznawcę.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r. nr 142 poz. 1161).

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:

– posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub

– ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

– posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

– ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

– ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

– mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Zduny,

– i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Do wniosku dołącza się:

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;

– oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagane;

– oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii.

Druki wniosku i oświadczeń są do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Zdunach, pok. 213, tel. 62 7215 001 wew. 23

Załączniki:

  1. Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.
  2. Oświadczenie kandydata o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym.
  3. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi.

 

Dokumenty:

Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę

Oświadczenie - staż pracy

Oświadczenie - gospodarstwo ekologiczne

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE